Spread the love

Ren Jialun as Chang Yi in cdrama “The Blue Whisper”.

C-Drama: The Blue Whisper / 驭鲛记之与君初相识 / 驭鲛记之恰似故人归
Cast: Ren Jialun & Dilraba Dilmurat

ivoci - Chang Yi, “The Blue Whisper / 与君初相识 恰似故人归” Cdrama Fanart - 1 ivoci - Chang Yi, “The Blue Whisper / 与君初相识 恰似故人归” Cdrama Fanart - 2


Spread the love