Spread the love

世界上有五种“意”:[失意],[得意],[满意],[同意],还有我们的宝贝[长意]”

There are five kinds of “Yì” in the world: Shī yì (disappointment), dé yì (proud), mǎn yì (satisfaction), tóng yì (agree), and our baby Cháng Yì”

C-Drama: The Blue Whisper / 驭鲛记之与君初相识 / 驭鲛记之恰似故人归
Cast: Ren Jialun & Dilraba Dilmurat

ivoci - Chang Yi, “The Blue Whisper / 与君初相识·恰似故人归” Cdrama Fanart - 1 ivoci - Chang Yi, “The Blue Whisper / 与君初相识·恰似故人归” Cdrama Fanart - 2


Spread the love